Jaká je záruční doba ze zákona na novostavbu domu

0
244

Jedním z důvodů, pro které kupující upřednostňují novostavbu před starým domem, je očekávání vyšší kvality a bezvadného stavu. Poruchy nebo jiné nedostatky se však objevují také u novostaveb, někdy i pár měsíců po kolaudaci. V takovém případě se majitelům naskýtá možnost uplatnit si záruku na novostavbu domu.

Zárukou musí na Slovensku disponovat každý nový rodinný dům. Tato podmínka vyplývá z aktuálně platných zákonných ustanovení, která se opírají o Občanský zákoník. Právě ten se zabývá stavebním řádem as ním spojenými právy majitelů domů či jiných nemovitostí. Jedním z těchto práv je nárok na reklamaci po dobu trvání záruční doby na novostavbu domu.

Záruku na novostavbu domu garantuje stavebník
Podle Občanského zákoníku je za stavbu a její 100% stav při předání díla zodpovědný stavebník. S tím se pojí i zodpovědnost za případné škody nebo poruchy, které vznikly bez zavinění majitele domu. Stavebník se tak zároveň stává také garantem záruky na novostavbu. To mu během období, kdy běží záruční doba na stavbu, ukládá povinnost akceptovat reklamaci škod ze strany majitele nového domu a převzít odpovědnost za jejich odstranění, resp. náhradu.

Délku záruky na novostavbu domu stanoví zákon
Občanský zákoník neukládá stavebníkovi pouze povinnost poskytnout majiteli domu záruku na stavbu. Jednotlivá ustanovení vymezují i ​​to, jak má být garantovaná záruční doba na stavbu dlouhá. Zákon však určuje jen její minimální délku, kterou musí stavebník při poskytnutí záruky dodržet. Maximální záruční doba při koupi nemovitosti určena není. Stanovení její délky zůstává na rozhodnutí stavebníka, popřípadě může být určeno na základě dohody mezi stavebníkem a majitelem domu.

Minimální záruka na novostavbu domu trvá 3 roky
Minimální délka všeobecné zákonné záruky na různé spotřebiče, zařízení nebo materiály je dlouhodobě 24 měsíců. Ve stavebnictví ale může dosahovat víc. Vše závisí na tom, co je předmětem záruční doby. Pokud se záruka vztahuje na stavební materiály či různé stavební práce prováděné na již zrealizovaném díle, její minimální délka musí být nastavena na 24 měsíců. V případě realizace zcela nového díla musí záruka na novostavbu domu trvat nejméně 36 měsíců.

Kdy se může záruční doba na stavbu zkracovat?
Navzdory zákonem stanovené minimální délce záruky existují jisté výjimky, kdy se může záruční doba na stavbu zkrátit. Takových výjimek je však minimum. Uplatňují se jen u některých částí stavby, které Občanský zákoník definuje pouze okrajově. Patří mezi ně například různé zahradní stavby či některé přístavby. V takovém případě může být záruka na stavbu zkrácena na 18 měsíců, což je minimální hranice, kterou stavebník ve snaze přijít s co nejnižší záruční dobou nesmí překročit.

Odkdy plyne záruční doba při koupi nemovitosti?
S délkou záruční doby souvisí i termín, kdy začíná běžet záruka na novostavbu domu. Ten je směrodatný zejména v případech, kdy chce majitel domu reklamovat novostavbu již první dny po nabytí vlastnictví. Datum, odkdy začíná běžet stanovená záruční doba při koupi nemovitosti, hraje důležitou roli i tehdy, když chce majitel podat reklamaci v závěrečném období trvání záruky. Ta končí uplynutím daného časového období ode dne převzetí díla, který je dnem zahájení běhu této záruky.

Záruční doba na stavbu se nemusí týkat vybavení
Chce-li majitel domu, aby byla jeho reklamace uznána, při jejím podávání musí přesně vědět, co a kdy reklamovat. Záruka na stavbu se totiž nevztahuje na veškeré vybavení, které je součástí domu. Některé spotřebiče nebo zařízení podléhají běžné 24měsíční záruce, která se poskytuje při jejich prodeji. Týká se to například zkaženého WC či sprchy. Na poruchy tohoto typu se minimální 36měsíční záruční doba na novostavbu uplatnit nedá, resp. daný stavebník ji nebude akceptovat.

Na co všechno se vztahuje záruční doba na stavbu?

  • k poškození zdiva
  • na jakékoli praskliny
  • k promokání stavby
  • k zatékání ze střechy
  • pro aplikovanou izolaci
  • pro rosení skla v okně
  • na plísně a houby v pokoji
  • na chyby v rozvodech
  • na jiné škody na stavbě

Záruka na stavbu musí být zaznamenána písemně
Při podávání reklamace občas dochází k nedorozuměním. Stává se to hlavně v případech, kdy záruční doba na stavbu není jasně a srozumitelně stanovena ve smlouvě o dílo, případně v předávacím protokolu. Ústní dohoda s příslibem stavebníka totiž nemusí být směrodatná pro splnění předem dohodnutých podmínek u všech. Pokud je záruka na stavbu zapsána v písemné formě, pak se stavebník jen stěží vyhne akceptování reklamace a nápravě stavu. Za písemnou formu lze považovat i uschovanou mailovou komunikaci, kde si majitel domu dohodne se zhotovitelem díla jasné podmínky, jejichž součástí je i délka záruční doby na novostavbu domu.

Po doručení reklamace, jejímž předmětem jsou škody či závady nezaviněné majitelem domu, musí stavebník zodpovědný za stavební dílo co nejdříve přistoupit k jejich odstranění. Náprava stavu musí probíhat výlučně na náklady stavebníka, a to při každém zásahu, který se provede na základě reklamace podané majitelem domu v době běhu záruční doby na stavbu.

Předchozí článekJak se píše dodatek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí
Další článekPrivátní realitní makléř pro každého