Jak se píše dodatek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí

spot_img

Koupě nemovitosti zahrnuje několik právních a administrativních úkonů, které jsou klíčové pro úspěšné dokončení realitního obchodu. Jedním z nich je právě podání návrhu na vklad do katastru. To si v mnoha případech vyžádá dodatek k návrhu na vklad.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí se podává při koupi jakéhokoli nemovitého majetku. Podle aktuálně platné legislativy tak musí učinit všichni majitelé bytů, rodinných domů, kanceláří nebo jiných typů nemovitostí. Tento proces se však často neobejde, aniž by majitel dané nemovitosti musel napsat zmíněný dodatek k návrhu na vklad do katastru, bez kterého se koupě neuzavře.

Jakou roli plní vklad do katastru nemovitostí?
Není to podpis kupní smlouvy ani předání předmětné nemovitosti, což činí kupujícího oficiálním vlastníkem daného nemovitého majetku. Tento statut nabývá až poté, co na něj katastr převede vlastnické právo. Tomu předchází právě návrh vkladu do katastru nemovitostí, který uzavře celý realitní obchod a kupujícího učiní legálním vlastníkem předmětu koupě se všemi právy, která mu z vlastnictví nemovitosti vyplývají. Často však dochází k případům, kdy katastr řízení spojené s převodem vlastnictví pozastaví. Tehdy přichází na řadu dodatek k návrhu na vklad do katastru.

Dodatek slouží k doplnění návrhu na vklad
Dodatek k návrhu na vklad není povinným dokumentem, který katastrální úřad vyžaduje při každém převodu vlastnictví nemovitosti. Děje se tak pouze ve vybraných případech, kdy byl návrh na vklad do katastru předložen s chybami, které brání převodu vlastnického práva. Vytyčené chyby je třeba co nejdříve napravit, jinak katastr přistoupí k zamítnutí převodu vlastnického práva. Možností nápravy je právě písemný dodatek, který slouží k doplnění návrhu na vklad. Úkolem tohoto dodatku je upravit návrh na vklad do katastru tak, aby v něm nechyběly žádné údaje, resp. aby se v nich neobjevovaly žádné chyby.

Kdy je nutný dodatek k návrhu na vklad?

 • pokud návrh na vklad neobsahuje všechny požadované informace
 • pokud v návrhu není přesně zaznačena nemovitost a její údaje
 • pokud podpisy v kupní či v darovací smlouvě nejsou osvědčené
 • pokud k návrhu na vklad nejsou přiloženy všechny potřebné přílohy
 • pokud předkladatel návrhu nesplní ostatní požadované náležitosti

Jak se píše dodatek k návrhu na vklad?
Postup, jak se píše dodatek k návrhu na vklad, má jasná pravidla. Ty určuje katastrální úřad, který na základě správně napsaného dodatku dodatečně schválí návrh na vklad do katastru. Dodatek se od původního návrhu na vklad příliš neliší. Jeho forma a potřebné údaje, které v něm nesmí chybět, jsou téměř stejné. Změna spočívá pouze v opravě či doplnění vybraných údajů, které chyběly v původním návrhu na vklad do katastru, resp. v něm nebyly zapsány správně. V dokumentu se samozřejmě označí, že jde o dodatek k návrhu na vklad a v rámci požadovaných příloh se předloží i potvrzení o zveřejnění dodatku k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Co má obsahovat dodatek k návrhu na vklad?

 • název a označení dokumentu, kterým je v tomto případě dodatek k návrhu na vklad
 • označení adresáta – příslušného okresního úřadu, v jehož obvodu je nemovitost
 • označení navrhovatelů, kteří jsou účastníky právního úkonu (prodávající a kupující)
 • definování předmětu návrhu, kterým se stává vklad vlastnického práva k nemovitosti
 • přesné označení nemovitosti, která se stává předmětem převodu vlastnického práva
 • označení konkrétního právního úkonu, kterým je koupě nebo darování nemovitosti
 • 2 vyhotovení smlouvy, na jejímž základě se má uskutečnit převod vlastnického práva
 • všechny požadované přílohy, které katastrální úřad při převodu vlastnictví vyžaduje

Pomůže vám vzor dodatku k návrhu na vklad
Zvládnout postup, jak se píše dodatek k návrhu na vklad, vyžaduje pomoc, zvláště v případě, že takový dodatek píšete poprvé. Právní či úřední asistence však není nutná. Na internetu je mnoho portálů, kde jsou volně přístupné různé tiskopisy a formuláře, mezi nimiž nechybí ani vzor dodatku k návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Přesný vzor, ​​jak se píše návrh na vklad, najdete i na Nemovitosti.cz, kde si můžete tiskopis stáhnout a podle jeho vzoru sepsat i samotný dodatek. Ten následně podáte u příslušného katastrálního úřadu.

Kde se podává dodatek k návrhu na vklad?
Místo podávání tohoto dodatku je stejné jako při podávání původního návrhu na vklad do katastru. Písemný dodatek se podává u katastrálního úřadu v sídle okresu, v jehož obvodu se nachází předmětná nemovitost. Majitel má na podání lhůtu 30 dní, přičemž ta plyne ode dne pozastavení procesu převodu vlastnictví dané nemovitosti ze strany katastrálního úřadu. Pokud kupující nestihne předložit dodatek se všemi potřebnými přílohami do 30 dnů, katastrální úřad návrh na vklad zamítne. Potom bude třeba předložit zcela nový návrh na vklad do katastru nemovitostí a zopakovat daný administrativní proces.

Katastrální úřad eviduje případy, kdy převod vlastnictví dané nemovitosti neproběhl ani po předložení dodatku k návrhu na vklad. Důvodem byly chyby v jeho obsahu, resp. nepřesné údaje nebo chybějící přílohy, které zabránily bezproblémovému uzavření procesu vkladu vlastnického práva do katastru. V takovém případě může katastr opakovaně vyzvat kupujícího k nápravě vzniklého stavu do 30 dnů nebo zcela zamítnout tento návrh na vklad. I proto doporučujeme využít vzor dodatku návrhu na vklad, se kterým zvládnete postup, jak takový dokument napsat.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora