Slovo „vydržet“ běžně používáme ve zcela jiném významu, ale v právnické řeči znamená jeden ze způsobů, jak můžete nabýt vlastnické právo k věci, cenným papírům nebo nemovitosti. Kdy tento způsob přichází v úvahu, nám vysvětlila JUDr. Veronika Michalíková z advokátní kanceláře AKMV. K získání vlastnického práva vydržením dojde, když jsou...